top of page

JOUW GEGEVENS ZIJN VEILIG

Versie 1 30/01/2021

 

Ils.iloveshopping respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

 

Lisette Lisette

Poederleeseweg 16

2275 Lille 

BE0452860138

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

 

De ondernemer verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar de ondernemer lisette lisette. De ondernemer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen via info@lisettelisette.be

 

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens? 

 

1. Webshop: om uw pakketje te kunnen verzenden vult u een contactformulier in met uw gegevens. Deze gegevens zijn enkel relevant voor het versturen van uw items en hebben verder geen doel. 

 

2. Wanneer u een artikel retourneert, vult u het daarbij horende retourformulier in. 

 

3. Wanneer u ons wilt contacteren via de contactpagina op deze website, vult u enkele persoonsgegevens in. 

 

ook om u relevante informatie te bezorgen over het aanbod van de ondernemer

 

 

Welke gegevens worden verzameld we over u?

 

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

 

- naam 

- voornaam

- straatnaam

- huisnummer

- postcode

- stad/gemeente 

- mailadres 

- telefoonnummer (indien u graag telefonisch bereikt wil worden) 

 

Met welk doel worden deze gegevens verzameld? 

 

1. Opsturen van uw bestelling 

 

Wanneer u een bestelling plaatst verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

 

2. Wettelijk voorziene boekhoudkundige verplichtingen. 

 

3. Vanuit ons gerechtvaardigd belang om onze service zo veel mogelijk af te stemmen op uw specifieke behoeften, gebruiken wij uw contactgegevens

 

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

 

De ondernemer maakt ook gebruik van externe partijen om haar werking op een efficiënte manier te organiseren zoals softwareleverancier (Wix) maar garandeert dat deze partijen uw gegevens enkel binnen die context mogen gebruiken, en dat zij passende maatregelen nemen om uw gegevens op een veilige manier te verwerken. 

 

Waar worden deze gegevens bewaard? 

 

De gegevens die u invult worden enkel bewaard in het systeem van onze website/webshop en het systeem van onze nieuwsbrief. Enkel de webshopbeheerder en de bouwer van de website hebben toegang tot deze gegevens, daar enkel zij over een login beschikken. 

 

Hoelang houden we de gegevens bij? 

 

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden, zoals de wet dat voorschrijft. 

 

Heeft u toegang tot uw gegevens? 

 

Ja, via ‘mijn account’ kan u uw informatie steeds bekijken, bewerken en wijzigingen aanbrengen. 

U kan ook een mail sturen naar info@lisettelisette.com

 

Wat zijn uw rechten? 

 

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heeft u de volgende rechten:

 

  • Recht van inzage: u heeft het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;

  • Recht op verbetering: u heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;

  • Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent heeft u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van uw gegevens te beperken – u heeft de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);

  • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;

  • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

 

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan info@lisettelisette.com. 

 

Specifieke verwerkingen 

 

Indien u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, vragen wij u om uw naam, voornaam en mailadres na te laten. Deze gegevens heeft de ondernemer nodig om u de nieuwsbrief te kunnen bezorgen. Deze gegevens worden enkel voor dit doel gebruikt, en worden niet voor andere doeleinden aangewend. De gegevens worden evenmin doorgegeven aan derde partijen. Uw gegevens worden bijgehouden zolang u bent ingeschreven op de nieuwsbrief. Van zodra u zich uitschrijft, worden deze gegevens verwijderd, tenzij wij u uw gegevens ook in het kader van een ander doel hebt verstrekt. U kan zich steeds uitschrijven, via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief. 

 

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid, wenst u wijzigingen aan te brengen aan uw gegevens of wil u ‘vergeten worden’ naar de terminologie van AVG, GDPR? Contacteer ons dan via

info@lisettelisette.com.

 
 
bottom of page